Privacy Policy


Heimdal verwerkt via haar site https://www.heimdal.be/ privacy gevoelige of persoonsgegevens. Heimdal hecht veel belang aan de privacy van haar partners en besteedt veel aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (DPDA). Heimdal is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In onderstaande privacyverklaring zal uitgelegd worden waarom welke persoonsgegevens verzameld worden. We raden u aan dit aandachtig te lezen.


Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze service, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn. We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die door u rechtstreeks zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te worden verwerkt. Deze privacyverklaring is in de eerste plaats gericht op degenen die de website gebruiken als particulier of in naam van een vereniging.

De gegevens die wij verwerken bij gebruik van onze website en faciliteiten:

• Naam, ter identificatie van het lidmaatschap.
• E-mailadres, om kennis te geven van updates in verband met uw account en u te contacteren omtrent activiteiten.
• Interessevoorkeuren.


Bewaartermijn

Uw gegevens worden 6 jaar na de intrede van uw lidmaatschap automatisch verwijderd. Indien u vragen heeft over het verwijderen van gegevens kan u ons contacteren via: privacy@heimdal.be

Onze specifieke doelen

De gegevens, door u aan ons verleend, zullen enkel voor praktische doeleinden gebruikt worden. Er zullen in geen geval gegevens doorgegeven worden aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering de derden hieronder vermeld.


Gegevens verstrekken aan derden

Heimdal maakt geen gebruik van derde partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens.


Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen. We nemen met name de volgende maatregelen:
• Toegang tot eigen persoonlijke gegevens vereist het gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord.
• Toegang tot persoonlijke gegevens gebeurt enkel door de webmaster, die de gegevens behandeld zoals hiervoor beschreven.


Veranderingen aan de privacy policy

We behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen terdege aangekondigd worden op onze website.

De Privacy Policy is laatst gewijzigd op 13/03/2021


Inspectie en wijziging van uw gegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Ook voor vragen of verzoeken over uw privacy en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen per e-mail via privacy@heimdal.be.

Onze sponsors