Het praesidium (The House of Parliament) bestaat uit geëngageerde leden die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen een actieve rol uit te oefenen in het bestuur van Heimdal. Het zijn zij die studentenvereniging Heimdal maken tot wat het is, en meestal zijn zij dan ook dag en nacht in de weer om al onze activiteiten/doelstellingen mogelijk te maken voor onze leden en medestudenten.

High Chancellor

Thomas Schuddinck – Praeses

Chancellor of State

Ritchie Van Mele – Vice-Praeses

Chancellor of Exchequer

Stephen Nijsten – Penningsmeester

Chancellor of Bureaucracy

Joren Debois – Secretaris

 

Chancellor of Bytes

Sofie Seru – IT-verantwoordelijke

Chancellor of Sport

Tyra Bourgeois – Sport

Chancellor of Taming

Andreas Moerman – Schachtentemmer

 

Chancellor of Partying

Lucien De Leeuw – Feest/lan

Chancellor of Culture

Nelson Horemans – Cultuur

Chancellor of Public Relations

Laurens Ghekiere – PR